Địa chỉ thường trú theo cách hiểu của nhiều người thì đây là nơi mà họ sinh ra và lớn lên. Thế nhưng, có nhiều trường hợp chỗ ở có sự thay đổi thường xuyên thì địa chỉ thường trú nên ghi thế nào?

Địa chỉ thường trú là thông tin thường xuyên được kê khai trong các thủ tục giấy tờ của mỗi cá nhân trong xã hội. Và có nhiều người nghĩ rằng mình ở đâu thì ghi địa chỉ nơi ấy. Nhưng thực chất chúng ta phải hiểu địa chỉ thường trú là gì theo đúng quy định của pháp luật thì mới điền thông tin chính xác. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây.

Địa chỉ thường trú là gì? Được quy định như thế nào về chỗ ở?

Địa chỉ thường trú là nơi ở ổn định thường xuyên của một cá nhân được đăng ký trong hộ khẩu thường trú với thời gian không xác định. Theo đó thì địa chỉ thường trú được đăng ký trong sổ hộ khẩu của mọi gia đình hoặc cá nhân có giá trị xác định chính xác nơi thường trú và sử dụng để kê khai trong mọi thủ tục hành chính khi tham gia giao dịch. Hoặc khi chúng ta khai báo thông tin trong hồ sơ tìm việc.

Cách xác định địa chỉ thường trú dựa trên thời gian sinh sống tại một nơi thường xuyên cho đến khi đăng ký thường trú với cơ quan. Và nơi này có thể trùng với nơi sinh ra và lớn lên của mỗi người, nhưng cũng có trường hợp nơi đăng ký thường trú là một nơi khác quê hương do chúng ta phải làm ăn xa, học tập hay vì một lý do nào đó.

Trong trường hợp thường xuyên di chuyển, các cá nhân phải xác định được nơi thường trú của mình và mỗi người chỉ được đăng ký một nơi thường trú hợp pháp. Trong đó, nơi ở được công nhận hợp pháp là nơi thuộc sở hữu của người thường trú, nơi ở nhờ và nơi đi thuê bao gồm: Nhà đã xây và đang sử dụng, nơi ở và sinh hoạt trên các phương tiện lưu thông, những nơi khác có thể ở và sinh hoạt. Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú thì cơ quan chức năng sẽ xác nhận luôn tại nơi hiện đang sinh sống là nơi thường trú.

Trình tự đăng ký địa chỉ thường trú diễn ra như thế nào?

Trước khi đăng ký thường trú chúng ta cần xác định nơi đăng ký như sau: Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì đăng ký tại công an quận, huyện, thị xã. Đối với huyện thì đăng ký tại công an xã, thị trấn. Đối với thành phố thuộc tỉnh thì đăng ký tại công an thị xã.

Về điều kiện để đăng ký thường trú: Đối với công dân đăng ký thường trú tại tỉnh cần có chỗ ở hợp pháp và ở tỉnh nào sẽ đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Đối với trường hợp đăng ký tại thành phố trực thuộc trung ương phải đáp ứng các điều kiện như sau: Có chỗ ở hợp pháp, được nhập vào sổ hộ khẩu của người đã có hộ khẩu tại thành phố, được điều động làm việc tại các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng vô thời hạn và có chỗ ở hợp pháp, đã đăng ký thường trú tại thành phố trước đây và nay trở về sinh sống hợp pháp tại chỗ ở.

Hồ sơ đăng ký: Cần chuẩn bị phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và bản khai nhân khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; giấy tờ và hồ sơ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Nếu chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương thì cần có tài liệu chứng minh.

Khi nhận được đầy đủ hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp sổ hộ khẩu cho người đăng ký. Đối với trường hợp không cấp cần nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản. Sổ hộ khẩu được cấp đối với hộ gia đình hoặc cá nhân sẽ có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Phân biệt “Thường trú”, “Cư trú” và “Tạm trú”

Phần trình bày trên đã cho mọi người hiểu địa chỉ thường chú là gì. Và để phân biệt với các khái niệm liên quan hay tạo nhầm lẫn cho nhiều người thì chúng ta tiếp tục làm rõ các khái niệm như sau:

Cư trú: Đây là cách gọi thường xuyên được dùng để chỉ chỗ ở hợp pháp mà các cá nhân đang sinh sống. Và nơi cư trú sẽ là nơi thường trú hoặc tạm trú.

Tạm trú: Là nơi được đăng ký tạm trú có thời hạn ngoài nơi đăng ký thường trú. Đăng ký tại cơ quan công an xã, phường, thị trấn và được cấp sổ tạm trú. Khi đăng ký tạm trú cần đáp ứng điều kiện sau: Cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc tại một nơi khác ngoài nơi đăng ký thường trú thì phải đi đăng ký tạm trú kể từ ngày đến trong thời hạn 30 ngày.

Việc phân biệt địa chỉ thường trú là gì và các khái niệm liên quan sẽ giúp cho mỗi cá nhân trong xã hội làm đúng các thủ tục hành chính. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng rất quan trọng bởi việc kê khai thông tin.