Địa chỉ thường trú là gì? Phân biệt với với “Cư trú” và “Tạm trú” ra sao?

Địa chỉ thường trú theo cách hiểu của nhiều người thì đây là nơi mà họ sinh ra và lớn lên. Thế nhưng, có nhiều trường hợp chỗ ở có sự thay đổi thường xuyên thì địa chỉ thường trú nên ghi thế nào? Địa chỉ thường trú là thông tin thường xuyên được kê…