Hạch toán đóng vai trò là một công cụ quản lý trong nền kinh tế của nhà nước, góp phần vào sự phát triển sản xuất của xã hội. Và cũng là đối tượng để cơ quan chức năng kiểm soát được mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hạch toán được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh mà ít nhiều gì chúng ta cũng đã từng nghe nói đến. Trong đó, mọi người thường hỏi hạch toán tiếng Anh là gì bởi một số nơi hay sử dụng từ tiếng Anh để nhắc đến. Những ai có nhu cầu tìm hiểu thông tin này thì hãy xem qua bài viết sau nhé!

Hạch toán tiếng Anh là gì? Sử dụng phương thức nào?

Hạch toán trong tiếng Anh có nghĩa là: Keep business accounts. Đây là công cụ dùng để tính toán các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp bằng những con số chính xác. Cùng với đó là sự kết hợp các phương thức trong hạch toán như: quan sát – đo lường – tính toán – ghi chép.

Quan sát: Để thu thập được thông tin hạch toán thì trước tiên người kế toán phải quan sát kiểm tra những hoạt động kinh tế nhằm đo lường mọi hao phí. Và kết quả thực hiện việc đo lường này có thể là tiền, hiện vật hoặc sức lao động.

Tính toán: Hoạt động này được thực hiện bằng các phép tính, sử dụng các phương pháp trong hạch toán bao gồm tổng hợp và phân tích nhằm xác định các chỉ tiêu cần thiết. Qua đó, thấy được hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.

Ghi chép: Là việc làm thu thập thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh. Sau đó, là tiến hành xử lý, lưu lại thông tin của từng thời điểm kinh doanh theo một trình tự cụ thể.

Có bao nhiêu loại hạch toán?

Mỗi loại hạch toán có những ưu điểm khác nhau và bổ sung cho nhau trong quá trình quản lý  giúp kế toán vận dụng làm việc hiệu quả. Và các loại hạch toán này sẽ bao gồm:

Hạch toán nghiệp vụ(Business accounting): Đây là loại hạch toán sử dụng các phương pháp quan sát, theo dõi và phản ánh để tiến hành chỉ đạo thường xuyên và kịp thời đối với từng nghiệp vụ kinh tế. Đối tượng bao gồm: Tiến độ hoạt động cung cấp các nguyên vật liệu, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; sự biến động và sử dụng các yếu tố trong quá trình tái sản xuất. Sử dụng các phương tiện đơn giản như điện thoại, truyền miệng để thu thập và truyền tin.

Hạch toán thống kê (Accounting statistics): Loại hoạch toán này nghiên cứu tất cả những hiện tượng kinh tế – xã hội ứng với thời gian và địa điểm cụ thể, mang tính hệ thống mà không có sự liên tục thường xuyên. Đối tượng bao gồm: Tình hình tăng năng suất lao động, giá trị tổng sản lượng và tình hình giá cả, thu nhập của lao động. Sử dụng các phương pháp thống kê như: Điều tra, phân tổ, số bình quân, các  chỉ số…

Hạch toán kế toán (Accounting): Có chức năng cung cấp các thông tin về tình hình sử dụng tài sản để đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh tế. Mang tính liên tục và toàn diện để đánh giá được việc sử dụng đồng vốn với thước đo chủ yếu là tiền tệ. Phương pháp thực hiện hạch toán bao gồm: Chứng từ, tính giá, tổng hợp…

Có bao nhiêu hình thức hạch toán?

Khi nói đến hình thức hạch toán người ta cũng thường nhắc đến cụm từ tiếng Anh để biểu thị ý nghĩa đó là accounting form, sẽ bao gồm 2 loại như:

Hạch toán kinh tế (Economic accounting): Đây là phạm trù trong nền kinh tế hàng hóa và được sử dụng trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Với phương thức quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp dựa trên cơ sở sử dụng các quan hệ hàng hóa – tiền tệ kết hợp với phương pháp thương mại. Đồng thời hoạt động dựa trên các nguyên tắc như: Tự chủ trong hoạt động kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bù đắp chi phí…

Hạch toán kinh tế quốc dân (National economic accounting): Bao gồm những hoạt động hạch toán như: Thu nhập quốc dân, tài chính và lưu chuyển vốn, thu chi bằng tiền mặt của dân cư, thanh toán quốc tế và tài khoản quốc gia. Và trên thế giới có 2 loại hạch toán kinh tế quốc dân bao gồm: Hệ thống của các nước xã hội chủ nghĩa(Không còn tồn tại sau khi Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV giải thể), còn lại là hệ thống hạch toán kinh tế quốc dân theo nền kinh tế thị trường của các nước tư bản chủ nghĩa.

Với phần mô tả nêu trên cho chúng ta biết hạch toán tiếng Anh là gì và cách thức thực hiện việc hạch toán trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Việc tìm hiểu này giúp cho mọi người khái quát các vấn đề cơ bản của việc hạch toán từ đó tìm hiểu sâu hơn để phục vụ cho công việc của mình.